Božič T.
Božič T.
V kraju Arnovo selo (UE Brežice) na ekološki način obdelujemo manjši intenzivni sadovnjak. Posajenih imamo okoli 700 trt odporne sorte francoski muškat črni in francoski muškat beli, v letošnjem letu 2018 pa smo posadili še 180 trt sorte roza francoski muškat, ki bodo rodile čez dve leti.
Za preventivno škropljenje trt zgolj pred in po cvetenju uporabljamo le bakrene in žveplene pripravke, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, travo pa kosimo z vrtnim traktorjem in s kosilnico na nitko, okoli trt pletev opravimo ročno. Tako pridelano grozdje je dobrega okusa, predvsem pa zdravo za potrošnika.
Burgar
Burgar
Nahajamo se na robu Ljubljanske kotline v Tacnu pod Šmarno goro. Tradicija naše kmetije sega v leto 1930, na njej trenutno gospodari že 3. generacija. Ves čas je bila to majhna samooskrbna kmetija, kjer se je pridelovalo vsega po malem, večinoma za lastne potrebe, viške se je tudi prodalo. Trenutno je glavna dejavnost pridelava zelenjave, še vedno pa redimo tudi živali, predvsem kokoši nesnice (talna reja na nastilju iz slame), ki so hranjene z doma pridelano hrano, ter vsako leto zredimo kakega prašiča za lastne potrebe. S tem zaključimo naravni krog in tako pridobimo še kako pomembna naravna gnojila za rast rastlin.

Vse sadike, ki jih sadimo, vzgojimo sami. Ko smo se leta 2000 začeli ukvarjati s pridelavo zelenjave tudi za prodajo, smo sprejeli odločitev, da trg za naše pridelke poiščemo prvenstveno v domačem okolju. Zato smo na kmetiji uredili tudi trgovinico, kjer še danes prodamo večino pridelkov. S tem smo nase prevzeli tudi moralno odgovornost, da so naši pridelki vzgojeni na naraven in zdrav način, saj če ne bi bilo zaupanja bližnje okolice, tudi stalnih kupcev, ki obiskujejo našo kmetijo, ne bi bilo. Z letom 2016 smo se prijavili tudi v postopek certificiranja za ekološke kmetije, da ne le z delom ampak tudi s certifikatom, ki ga pridobivamo, dokažemo našim kupcem, da pridelujemo zdravo zelenjavo.

Zeleni krog za nas predstavlja češnjo na torti in je edina tržna pot izven domačega kraja. Predvsem nam je všeč, da s tem načinom prodaje, ravno tako kot na domu, vzdržujemo neposreden stik med nami, ki pridelke vzgojimo in vami, rednimi kupci Zelenega kroga.


Habjan
Habjan
Smo družinska kmetija na obrobju mesta Celje. Ukvarjamo se z rejo drobnice, ovc pasme JSR in Texel, pridelavo zelenjave in sadja. Smo ponudnik šolskega sadja in zelenjave. Opravljamo tudi nekatere dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Za ekološko pridelavo imamo certifikat SI-EKO-001. Pridelke prodajamo na domu ali pa jih dostavimo kupcem. Ponujamo tudi tedenske zabojčke naše sezonske zelenjave.

Zelenjavo smo začeli pridelovati v zadnji letih. K temu nas je pripeljala majhna samooskrba Slovenije in pomanjkanje lokalne ekološke zelenjave. Borimo se za
dvig samooskrbe in ponujamo svežo ekološko pridelano zelenjavo. Zelenjava je vzgojena iz ekološkega semena in ni tretirana z nikakršnimi pripravki.

Prihodnost je v ekološki pridelavi!

Natek
Natek
EKOLOŠKO PRIDELANA ZELENJAVA

"Gospod Marjan Natek ... vesel je vsakega, ki se oglasi na kmetiji in poziva ljudi, da si naj vsak najde svojega kmeta, ki ga bo zalagal s hrano, pa bomo vsi bolje živeli! Tudi sicer pravi, da nekje 20 % zelenjave zaradi neestetskega videza zavržejo, razdelijo ali gre za krmo živali (kar je še kolikor toliko v redu), v glavni meri pravi, da smo bolj kot trgovci petični potrošniki. Ima tudi precej idej, kako narediti veliko dobrega za slovensko samopreskrbo in kmetijstvo: skupen odkup manj »lepe« hrane v javnih ustanovah, skupno pobiranje zelenjave z dobrodelnimi organizacijami, sploh z ljudmi, ki jo potrebujejo, saj s tem damo neprimeren doprinos tudi socialnemu življenju. Dobro je, da se zopet oblikujejo skupne zadruge pridelovalcev, saj s tem skrbimo, da jemo domačo in zdravo hrano, čeprav ima kako estetsko pomanjkljivost. Bo pa zaradi pozitivne izkušnje še kdaj povabil ljudi, da pridejo sami »v pašnjo« k njemu na polje, če bo višja sila tako hotela."

Vir: http://ebm.si/o/sl/koristno/hrana/472-ljudje-lacni-fizol-pa-na-polju


Pavlič
Pavlič
Naša ekološka kmetija je na slovenskem trgu prisotna že 17 let. To pomeni, da smo v letu 1999 v Sloveniji na štirih različnih lokacijah zasadili prve intenzivne ekološke sadovnjake.

Ena izmed teh lokacij je bila tudi naša, kjer smo zasadili sorto Topaz. Do danes smo pridobili 16 ekoloških certifikatov. Naša skupna površina sadovnjakov meri 8.6 ha. Sadovnjaki so pokriti s protitočno mrežo. Naše površine predstavljajo 20 odstotkov vseh ekoloških sadovnjakov v Sloveniji. Pridelujemo 8 različnih sort jabolk. Vodilna sorta je topaz, ki predstavlja 70 odstotkov površin, sledijo ji sorte opal, luna, rosana, piros, orion, sirus in pilot.
Kmetija je registrirana za izvajanje dopolnilne dejavnosti za pridelavo sadja v ekološki sok, ekološki kis in ekološko suho sadje.

Naša filozofija in trud, ki ga vlagamo v ta način pridelave je v tem, da živimo z naravo in tako končnemu potrošniku ponudimo zdravju zelo koristno sadje, ki ne vsebuje pesticidov, nitratov in podobnih snovi.
Pehar
Pehar
Ekološka kmetija Pehar leži v Otiškem Vrhu, na zadnjih obronkih Pohorja, nad Dravogradom, na nadmorski višini 530 m. Narava v naši okolici je ohranjena, saj zaradi strmega, hribovitega reliefa ni pogojev za intenzivno kmetijstvo, industrija pa se je razvila samo v dolinah.

Kmetija je srednje velika, večino površin obsegajo pašniki za ovce, travniki in gozd. Imamo tudi ekstenzivne sadovnjake, v katerih prevladujejo visokodebelne jablane starih sort. V sadovnjaku je urejen tudi izpust za kokoši nesnice in pitovne piščance, za katere imamo pridobljene ekološke certifikate.

Trudimo se pridelati čimbolj kakovostno hrano. Poleg svežega mesa in jajc so pri nas na voljo tudi izdelki iz dopolnilne dejavnosti, ki poteka na kmetiji: jabolčni sok, jabolčni kis, mošt (jabolčno vino), ki je koroška posebnost, ekološke testenine iz domačih jajc s pšenično in pirino moko, domači piškoti, zelenjava, domači in gozdni sadeži ter gobe predelani za ozimnico, zelišča, posušena in nabrana na domačem vrtu ali v naravi v okolici.


Podkubovšek
Podkubovšek
Na stičišču občin Šentjur, Slovenske Konjice in Vojnik, na okoli 600 m nadmorske višine, leži majhen zaselek Zgornje Slemene, kjer je naša ekološka kmetija. Od avtocestnega izvoza Dramlje je oddaljena dobrih 8 km, prav tako pa je dostopna s smeri Slovenske Konjice (15 km) in iz smeri Celja (20 km).

Na naši kmetiji se je vedno kmetovalo na naraven način. Ker je kmetija hribovita, poteka delo pretežno ročno, kar je vodilo k temu, da smo se za ekološko kmetovanje odločili že leta 2000. 7,5 hektarjev zemlje obdelujemo skrbno in s spoštovanjem, saj se zavedamo, da smo od nje odvisni. Kljub težkemu delu, pa nas to delo osrečuje, kakovostni pridelki pa razveseljujejo. Če nas obiščete, si bomo z veseljem vzeli čas za vas, se z vami sprehodili in vam pokazali naše posestvo.

Naša ponudba obsega rastline in pridelke rastlinskega izvora, kot so krompir, krman pesa, lucerna, trava, zelenjava (por, zelena, fižol, pastinak, korenje (rdeče, rumeno), čebula, peteršilj, solata, blitva, rukola, zelje, rdeča pesa), sadje (jabolka, hruške, češnje, marelice, orehi, češplje, maline, jagode, robide, ribez), grozdje ter živali in proizvode živalskega izvora (govedo, kokoši (jajca)).
Polenšak
Polenšak
KMETIJA POLENŠAK, po domače »Krambergerjeva domačija«, se nahaja v Sveti Ani v osrčju Slovenskih goric. Z ljubeznijo kmetujemo na 12 ha površine, od tega imamo 4 ha ekološke pridelave, za katero imamo certifikat.

Ponujamo svežo ekološko pridelano zelenjavo, ki je vzgojena iz domačega ekološkega semena. Ukvarjamo se tudi z živinorejo. Imamo govejo živino, ki se vso leto pase na prostem, prašiče in kokoši nesnice, ki so krmljene s koruzo, pšenico, prosom in krmnim grahom. Tudi vso krmo pridelamo sami.

Spoštujemo naravo in se zavedamo pomembnosti ohranjanja zdravega in čistega okolja. Pri pridelavi ne uporabljamo umetnih gnojil, škropiv ali drugih umetnih dodatkov, s katerim bi obremenilno vplivali na okolje. Na ta način prispevamo k ohranjanju rodovitne in neonesnažene zemlje tudi za prihodnje rodove.

Pregelj
Pregelj
V pripravi ...
Pri Križarju
Pri Križarju
Smo ekološka kmetija pri Križarju iz Čadrga v tolminskih hribih. Ukvarjamo se z živinorejo in sirarstvom, ki ima večstoletno tradicijo. Na 10 ha nakosimo dovolj kvalitetne krme za zimo za 14 krav molznic, v poletnem času pa se več kot pol leta pasejo na 20ha pašnikov.

Leta 2000 smo se kot ena prvih kmetij pri nas preusmerili v ekološko kmetijstvo, kar, razen obnove hleva, ni prineslo velikih sprememb, saj smo že prej kmetovali sonaravno. Pridelujemo polnomastni kravji sir iz nepasteriziranega mleka, svežo in slano albuminsko skuto, svežo sirotko in kisavo.
Reberšak
Reberšak
V pripravi ...
Schmidt
Schmidt
Naša kmetija se ukvarja predvsem s prirejo in prodajo jajc ekološke proste reje. Kokoši se pasejo na travniku. Počivajo na gredi, na leseni lestvi. Gnezda imamo lesena, kokoške jajca nesejo na slami.

Kokoši so krmljene z ekološko hrano, brez pesticidov in GSO, in sicer s koruzo, ječmenom, pšenico in mleto deteljo lucerno.

Smo pod strogo kontrolo s strani inštituta za certifikacijo, kakor tudi s strani veterinarske inšpekcije za varno hrano. Ekološka reja kokoši nesnic ima najstrožja merila glede kvalitete krme, urejenost zunanjega in notranjega prostora ter nočnega počitka.

Pridelujemo tudi vrtnine, poljščine, orehe, maline (drugo leto v preusmeritvi).Urban
Urban
Smo ovčarska kmetija in se ukvarjamo s predelavo izključno lastnega ovčjega mleka. Imamo cca 35 mlečnih ovc, ki se pasejo od spomladi pa vse do novembra, odvisno od vremenskih razmer. V obdelavi imamo 12 ha pašnikov in travnikov na katerih pridelamo tudi seno za prezimovanje. Čez zimo (nekje v novembru) ovce presušimo, da se regenerirajo in pripravijo na ponovne jagnitve in laktacijo nekje po 20. februarju naslednje leto. Med tem časom ni na razpolago jogurtov in albuminske skute, ampak samo staran sir do razprodaje zalog.

Vsi izdelki so izključno samo iz ovčjega mleka. Nikoli ne mešamo ostalih vrst mleka npr. kravjega ali kozjega.
Valentan
Valentan
Naša kmetija je kontrolirana in certificirana s strani Inšituta za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru za ekološko pridelavo. Vsak pridelek in izdelek z naše kmetije je sinonim za kakovost, prežet z ljubeznijo in hvaležnostjo do narave in ljudi.

VINA VALENTAN

Dolgoletna družinska tradicija, izjemne vinogradniške lege, vrhunska kakovost in ljubezen do vinogradništva so sinonim za vina Valentan. Ker želimo varovati naravo in ohranjati zdravje vseh nas, naše zemlje ter okolja, vinograde obdelujemo kontrolirano ekološko. To pomeni, da pri pridelavi ne uporabljamo umetnih gnojil, sintetičnih pesticidov za zaščito rastlin in herbicidov proti travi. Trto krepimo z naravnimi pripravki. Pridelek grozdja je majhen, vendar izredno kakovosten. Vina v kleti prav tako donegujemo po ekoloških smernicah, z manj žvepla in brez umetnih dodatkov. V naših vinih boste odkrivali zgodbe mineralnosti zemlje, trte, ki vsako leto rojeva novo življenje, grozdja, ki je zorelo v soncu in se lesketalo v jutranji rosi, dežja, ki prinaša s seboj življenje ter delo naših pridnih rok, ki so vse leto skrbno negovale to dragoceno rastlino.

VSE DOMAČE

Na naši kmetiji pridelujemo na ekološki način tudi sadje, zelenjavo in žita. V visokodebelnem travniškem sadovnjaku pridelamo jabolka starih sort (bobovec, krivopecelj, mošancelj, carjevič), iz katerih stiskamo odličen naraven jabolčni sok. Pri nas zorijo še češnje, hruške, slive in grozdje. Stiskamo tudi lastno 100% bučno olje vrhunske kvalitete. Od žit pridelujemo piro, pšenico, rž, ajdo, koruzo, proso in iz njih meljemo različne moke, zdrob in kašo. Posebnost naše kmetije so tudi živali. Najlepši so seveda konji pasme Haflinger. S svojo lepoto in dobrodušnostjo očarajo prav vsakogar. Ob prihodu k nam vas bo pozdravil še prijazen kuža Rex in muce, zakikirikal pravi štajerski petelin, od kokošk pa boste lahko dobili tudi sveža jajčka. Naši pujsi pa so še prav posebej veseli, ko jih kdo pozdravi in malo počohlja.

TURISTIČNA KMETIJA S TRADICIJO

Že od leta 1993 vam na vinotoču postrežemo z odlično štajersko kulinariko. Pri nas boste uživali ob odličnih vinih z domačim narezkom, s sezonsko zelenjavo in zdravimi namazi ter sveže pečenim kruhom. Za sladke trenutke vam pripravimo skutino ali orehovo gibanico. Vse, kar vam nudimo, pridelamo sami z vso skrbnostjo in po tradicionalnih postopkih. Z veseljem vas popeljemo tudi po naši stari vinski kleti in vam ob vodeni degustaciji predstavimo vina ob izbranem prigrizku.

Hvala za vaše zaupanje in hvala, ker cenite najin trud, da pridelujeva zdravo ekološko hrano in ohranjava naravo.

Vaša Metka & Simon Valentan

Veselič
Veselič
Čebelarstvo Veselič je tradicija, ki sega vse v leto 1918. Imamo bogate izkušnje, ki se kažejo v kakovosti našega medu in ostalih čebelarskih proizvodov. Nahajamo se v neokrnjeni naravi Krajinskega parka Kolpa.

Sedaj se predstavljamo tudi v Zelenem krogu, zato vabljeni k ogledu naše ponudbe ter obisku in nakupu na dostavah Zelenega kroga.

Videtič
Videtič
Ekološka kmetija Videtič (Eko Markovi) se nahaja na obrobju Bele krajine v neokrnjeni naravi reke Kolpe. Kmetija obsega 20 ha obdelovalnih površin, na katerih smo med prvimi orali ledino v ekološkem kmetovanju.

Ukvarjamo se s pridelavo poljščin, zelenjave ter ovčerejo. Poleg tradicionalnih pridelkov (pira, pšenica, proso, ajda, krompir, česen …), na kmetiji pridelujemo tudi že pozabljene kulture kot so: konoplja, lan, kamut, bela koruza ter amarant. Vse pridelke tudi sami predelamo v olja , moke, zdrobe, ...

V zadnjem obdobju smo se odločili za nakup sodobnega mlina, nove pakirnice ter manjše prodajalne, v kateri ponujamo naše proizvode. Obnovili smo tudi sadovnjak, vinograd, nasad lešnikov in orehov. V prihodnosti nameravamo na trg plasirati tudi ekološke proizvode aronije. Zavedamo se, da je lokalno pridelana sveža ekološka hrana dobra naložba v okolje ter zdravje vseh nas.

V primeru obiska Bele krajine vas vabimo, da si ogledate našo kmetijo in spijete kozarček domačega. Najdete nas na naslovu Stara lipa 11 v Vinici.

Hvala potrošnikom naših proizvodov ter prijateljem Zelenega kroga, da ste del samooskrbne verige.

Zadel
Zadel
Kmetija RICORVO se nahaja nad Izolo, katere tradicija sega v drugo polovico 19. stoletja. Na njej živimo tri generacije.

Na samem začetku smo pridelovali grozdje in iz njega odlična vina refošk in malvazijo, ter breskve in jagode. Leta 1990 pa smo se odločili, da bomo poleg 80 starih oljk, ki smo jih imeli ob hiši, zasadili oljčnik. Danes v oljčniku raste okrog 300 oljk, sorte istrska belica, leccino, maurino, pendolino, štorta, ascolana in matta.

Posebnost oljčnega olja RICORVO je ustrezna grenkoba in pikantnost, ki temelji na vsebnosti različnih vrst oljk.
Olje nosi zaščiteno označbo porekla - ZOP - "EKSTRA DEVIŠKO OLJČNO OLJE SLOVENSKE ISTRE" in je ekološke pridelave, kar pomeni, da je pridelano v natančno določenih pogojih. Pridelava poteka v skladu z normativi ekološkega kmetovanja, oljke so ročno obrane v optimalni zrelosti, so hladno stiskane na dan obiranja do 27 stopinj Celzija, skrbno skladiščene in stekleničene.

Poleg oljčnega olja ponujamo tudi vložene oljke v slanici. Oljke so ročno obrane 10 do 15 dni do zrelosti, dokler so še trdne in kompaktne. Razgrenjujejo se po tradicionalnem postopku namakanja (sol in voda). Tekočina se menjuje najprej vsake tri, nato pa vsakih pet dni. Čas razgrenjevanja je odvisen od sorte oljk in pri nekaterih sortah traja tudi do 10 mesecev. Po razgrenitvi se pasterizirajo v kozarcih v slanici.

Zaletelj
Zaletelj
...